Nyheter

Årsmöte                                                                                 2024-05-30

Välkomna på årsmöte i Gingri Bygdegård 17 juni kl. 18.00

Dagordning

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

_____________________________________________________________________

Årsmöte                                                                                 2023-06-01

Välkomna på årsmöte i Gingri Bygdegård 20 juni kl. 19.00

Dagordning

Föranmälan om deltagande önskas, meddela Bengt Kristensson via mail.

Välkommen!

_________________________________________________________________________

Förlängt gruppavtal med Telia                                           2022-09-21

Som vi sa på årsmötet har vi förlängt gruppavtalet med Telia i ytterligare 5 år.

Den enda skillnaden innebär att vi har fördubblat hastigheten till 500/500Mbit, men vi lyckades behålla samma låga kostnad. Vi behöver inte byta ut någon utrustning för detta.

Enligt nuvarande besked från Telia sker ökningen av hastigheten under v.40

OBS! Ni som har det öppna avtalet, har nu möjlighet att teckna gruppavtalet istället.

Om intresse finns, ta kontakt med Torbjörn för vidare hantering.

Mvh Styrelsen
_________________________________________________________________________

Årsmöte                                                                                2022-05-15

Här kommer kallelse och dagordning för årsmötet.
Vi samlas i Gingri Bygdegård den 31 maj kl. 18.00.

Kallelse

Dagordning

Välkommen!


ÅRSMÖTE                                                                            2021-05-31

Åter dags för årsmöte för Fiberföreningen.
Vi träffas i Gingri Bygdegård den 16:e juni kl. 19.00

Var noga med att läsa kallelsen så att ni vet vad som gäller. Även i år krävs anmälan.

Kallelse

Dagordning

Välkommen!

——————————————————————————————————————————–

ÅRSMÖTE                                                                            2020-05-15

Nu kallar styrelse till årsmöte för Fiberföreningen.
Vi träffas i Gingri Bygdegård den 24:e juni kl. 19.00

OBS! Var noga med att läsa kallelsen så att ni vet vad som gäller inför detta möte. Anmälan krävs. Var gärna på plats lite innan så att vi kan börja mötet på utsatt tid.

Välkommen!

Kallelse

Dagordning
——————————————————————————————————————–

PROBLEM MED TJÄNSTER                                               2019-12-20

Angående fel med IP-telefoni och övriga tjänster.

Zitius är vår kommunikationsoperatör. Alltså det bolag som ser till att nätet är aktivt och att vi kan ansluta oss till vissa tjänster. Öppet avtal eller exempelvis gruppavtalet med Telia.

För er som nu har problem med IP-telefoni eller Cmore, måste anmäla detta direkt till Telia. I fallet med telefonin, har det visat sig vara fel på en inställning, konfigurationen, i routern. Påtala detta när ni ringer till Telia. De borde även kunna se om ni får en felaktig IP-adress som kan störa ut Play-funktionen.

Det är beklagligt att vissa har problem med sina tjänster, men det är tyvärr inger som varken vi i styrelsen eller Zitius kan avhjälpa.

Mvh Styrelsen
——————————————————————————————————————–

ÅRSMÖTE                                                                            2019-06-03

Nu kallar styrelse till årsmöte för Fiberföreningen.
Vi träffas i Gingri Bygdegård den 3:e juni kl. 19.00

Ingen anmälan krävs. Var gärna på plats lite innan så att vi kan börja mötet på utsatt tid.

Välkommen!

Dagordning

——————————————————————————————————————–

INFO GDPR                                                                         2018-05-28

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagstiftningen (PUL)

Gingri Fiberförening behandlar personuppgifter i enlighet med GDPRs stadgar.

Vi sparar medlemmarnas namn, adress, e-post, samt personnummer med lagstöd 2 i GDPRs förordning ”att fullfölja avtal”

——————————————————————————————————————–

ÅRSMÖTE                                                                           2018-05-03

Nu kallar styrelsen till årsmöte för Fiberföreningen.
Vi träffas i Gingri Bygdegård den 22 maj kl. 19.00

Ingen anmälan krävs. Var gärna på plats lite innan så att vi kan börja mötet på utsatt tid.

Välkommen!

——————————————————————————————————————–

AVBROTT                                                                            2018-03-13

Problem med uppkoppling.
 
Som många redan märkt har vi, och många andra, problem med uppkopplingen. Det är tydligen ett stort avbrott hos Zitius, och det har högsta prio att åtgärda problemet.
 
Vi hoppas givetvis att det ska vara avhjälpt så fort som möjligt.
 
——————————————————————————————————————–

Autogiro                                                                              2018-03-06

Nu finns möjligheten att anmäla sig för autogiro mot fiberföreningen.

Blanketten hittar du här

——————————————————————————————————————–

Fiberkarta över området                                                   20171108

Nu ligger den senaste fiberkartan över vårt område på hemsidan. Ta en koll under Gingri Fiberkarta.

——————————————————————————————————————–

Ny information till er som inte fått igång anslutningen 

Vi har fått klartecken att alla ska kunna ha en fungerande anslutning.
Skulle det ändå vara så att FX-lampan på mediaomvandlaren inte lyser så är det en felkoppling. Detta ska anmälas via mail till Pär på Eltel.
par.kraft@eltelnetworks.se

Om FX-lampan lyser exempelvis gult, är det något fel på kunduppgifterna till den porten, och då ska detta anmälas till Thorbjörn via mail. Uppgifter finns på hemsidan under Kontakt, så tar han det vidare med Zitius.

——————————————————————————————————————–

GRATTIS TILL ALLA I GINGRI FIBERFÖRENING!

Äntligen är väl rätt ord! Nu är vi igång med vårt fibernät!
Vi har fått klartecken från Eltel att så gott som samtliga kommer att vara uppkopplade senast imorgon.

——————————————————————————————————————–

Aktivering av Gruppavtalet

Enligt uppgift från Telia kan ni alla som har valt gruppavtalet, aktivera detta från och med idag. Alltså gäller detta bara aktivering av tjänsten, nätet är inte igång än.

——————————————————————————————————————–

Information angående aktivering av nätet

Senaste nytt om aktiveringen är att det kommer att kopplas ihop i början av nästa vecka. Sen behövs någon dag för att testköra nätet, så att allt fungerar som det ska.

Så nu är mållinjen inom synhåll.

Vi återkommer så fort vi vet mer

——————————————————————————————————————–

Här finns lite installationshjälp till er som hämtat er utrustning.
Sida 1

Sida 2

——————————————————————————————————————–

Nu har de flesta som valt gruppavtalet fått sin utrustning.
Ni som inte var där och hämtade får ta kontakt med Thorbjörn, som har de resterande paketen hemma hos sig. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Frågor om utrustning, tillval och hjälp med inkoppling tar ni direkt med Telia.

Vi fick en del frågor om tjänsteavtalet, och vi kommer att dela ut er kopia så fort som möjligt.

Nu återstår bara att vi ska få nätet aktivt, vi informerar på hemsida och Facebook så fort vi vet.

——————————————————————————————————————–

Då var det dags!

Då var det dags för alla er som har valt Telias gruppanslutning, att få er utrustning.

Vi kommer att stå i bygdegården på söndag, 2017-10-01 mellan kl. 18.00-20.00, och dela ut till respektive medlem. Utrustningen ska kvitteras så varje medlem måste själv ta sig dit.
Hjälp nu till att sprida denna informationen till era vänner och grannar.

De som får förhinder, får hämta sin utrustning hemma hos Thorbjörn efter överenskommelse. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Styrelsen

——————————————————————————————————————-

Minnesanteckning från stormötet 2017-08-29
Stormöte 

——————————————————————————————————————–

Här presenteras det tjänsteavtal som ska skrivas med föreningen. Läs gärna igenom detta innan mötet den 29:e, så att ni är lite förberedda. Vet ni redan vilket avtal ni ska ta så skriv ut avtalet och fyll i det, lämna det sedan på mötet.

Tjänsteavtal Gingri Fiberförening

——————————————————————————————————————–

Uppdatering angående slutfaktura

Enligt tidigare planering så skulle slutfaktura för fiber betalas under juni månad. Men då projektet inte är klart kan vi inte skicka någon faktura. Vi kan i dagsläget inte säga när den kommer att skickas ut, mer än att projektet måste vara klart först.

Mer information kommer framöver.

——————————————————————————————————————–

Informationsmöte Gingri Fiber!

Tisdagen den 29/8 kl. 18.00 är alla medlemmar i Gingri Fiberförening välkomna till informationsmöte om vårat gruppavtal.

Representant från Telia finns på plats för att ge er all information om det förmånliga erbjudandet.

Vi har även bjudit in en representant från Zitius, som är vår kommunikationsoperatör.

De kommer att informera om den öppna plattformen, där man som enskild medlem fritt kan välja utbud och tjänster efter eget tycke och behov.

Erbjudandet om gruppavtal finns på vår hemsida och vi kommer att ta upp anmälningar på mötet för de som boka detta avtal.

Välkomna till Gingri Bygdegård 29/8 kl. 18!

——————————————————————————————————————–

VIKTIG INFO ANGÅENDE GRÄVNING PÅ EGEN TOMT!

Viktig information

——————————————————————————————————————–

Dags att fundera på vilken tjänst man villha

Föreningen har gjort ett gruppavtal med Telia som innefattar följande;
– Internet 250/100Mbit
– IP telefoni
– Tv paket Lagom

Här kan du se vilka kanaler som ingår
Telia Lagom

För ovanstående kommer man att få betala 374kr per månad. Är man inte nöjd med hastigheten på nätet eller vill ha mer kanaler kan man köpa till ytterligare paket själv.

Väljer man ett öppet nät, väljer man själv tjänster på Zmarket och ni ser också aktuella priser direkt på skärmen.
Zmarket

Gruppavtalet tecknas på ett 5-årigt avtal medans tjänster i det öppna nätet har en kortare avtalstid.

————————————————————————————————————

Grävning pågår för fullt och ni har säkert sett maskinerna i vårt område. Totalt har de gjort ca en tredjedel av totala nätet.
Klara områden är Mölarp, Skalle, Fristad kyrka, Sik, Lundagården, och områden runt Gingri by, Gunnarp, Bräckås, Runarp, Bredgården upp till Bygdegården.

Nu och ca 4 veckor framåt kommer de att gräva inne i Gingri.

De områden som är klara uppmanas att förlägga fiberslangen på egen tomt, klara senast 1/8. Tanken är att Eltel blåser fibern i dessa områden under augusti.
————————————————————————————————————

UPPDATERAD GRÄVINSTRUKTION
Kund_info_installation 20170531
———————————————————————————————————–

INFORMATION OM GRÄVNING PÅ EGEN TOMT
När Eltel har passerat er fastighet med schaktning av fiberslang, kan ni snarast gräva ner den 16mm matarslang som Eltel lämnat hos er.
Gräv mellan kopplingspunkten och huset. Lägg slangen på minst 35cm djup och med signalbandet 10-15cm ovanpå. Dra upp slangen mot husgrunden där ni önskar.

Eltel ombesörjer håltagning, blåsning av fiber samt inkoppling. Det finns även en instruktion från Eltel längre ner på denna sidan.

Om slangen inte räcker till, finns mer att hämta hos Sture Öberg, Västergården Sparsör, 0706 – 88 58 87.

Styrelsen
————————————————————————————————————

Styrelsen har nu gjort klart utvärderingen av Kommunikationsoperatör för vårt fibernät.Den leverantör som motsvarade våra krav bäst, och som vi har valt är Zitius.
Zitius ägs i grunden av Telia.

Det kommer att finnas möjlighet att välja en öppen anslutning, alltså att man får välja sina tjänster helt själv på en portal, beroende på vilka kanaler man vill ha, hastighet på nätet osv. Eller så väljer man ett gruppavtal som föreningen ska förhandla fram, där paketet innehåller internet, TV samt IP-telefoni (hemtelefon).

Ni får gärna gå in på https://vastragotaland.zmarket.se/ för att se vilket utbud som kommer att finnas.

Vi jobbar vidare med att få fram ett bra gruppavtal för de som vill ansluta sig till det.

Har ni frågor får ni höra av er, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Vi återkommer med mer information.
——————————————————————————————————————

GRÄVHJÄLP

Behöver ni hjälp med handgrävning på er tomt?
För mer information, ta kontakt med Thorbjörn 0701 – 83 83 95.
——————————————————————————————————————-

OBS! Om ni ska utföra egen grävning på egen tomt, så finns det slang och täckband att hämta hos Sture. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

Protokoll från årsmötet 2017 finns här.

Grävinstruktion från Eltel
Grävinstruktion tomtmark mm

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Vi träffas i Gingri Bygdegård 28/2 kl. 18.00.
Kaffe och fralla. Ingen anmälan.

Motioner som ska tas upp i föreningsstämman, ska anmälas till styrelsen senast 2 veckor före stämman.

Välkomna hälsar styrelsen.

Föreningsstämman 28 februari

2016-09-28 Styrelsemöte 

Igår träffade vi 2 stycken kommunikationsoperatörer, alltså de som kan leverera tjänster i vårt framtida nät. De fick presentera sitt bolag och vilka tjänster de kan erbjuda oss.
Därefter kommer vi att utvärdera och ta ställning om vilken som passar oss bäst.

Fakturorna och anslutningsavtalen är klara och kommer att delas ut till er nu. Se till att skicka tillbaka anslutningsavtalen direkt, eller senast 15/10, vi har bifogat ett svarskuvert.

2016-09-23 Styrelsemöte

Vi kommer under nästa vecka att dela ut den första fakturan, ett anslutningsavtal, tillsammans med lite mer information.

Faktureringen kommer att se ut som följande;
Delbetalning nr 1, 6.000kr – betalas i oktober 2016.
Delbetalning nr 2, 6.000kr – betalas i februari 2017.
Delbetalning nr 3, 0.000kr – betalas i juni 2017. Sista fakturan vet vi tyvärr inte exakt belopp på än då det blir en avslutsfaktura. Detta kommer vi självklart att informera om så fort vi vet.

Som vi har påtalat innan så blir det ju billigare ju fler som är med från början! Så ta en titt på Fiberkartan och var med och påverka så att vi blir så många som möjligt.

Tänk på att hålla utkik på hemsida och Facebook, då det är där vi kommer att informera om nyheter!

2016-09-16 Styrelsemöte

Goda nyheter!

Hej alla medlemmar!

Upphandlingen är äntligen klar och vi har under morgonen skrivit avtal med en entreprenör som ska förlägga vårt fibernät.

Entreprenören vi har valt är Eltel, och det är en totalentreprenad, vilket innebär att de genomför allt från grävning till blåsningen av fiber.

Nu väntar oss ett intensivt arbete framöver för att bli färdiga för grävning så fort som möjligt.

Vi ska också träffa och utvärdera vilken leverantör av tjänster vi ska använda oss utav i nätet.

Vi återkommer med mer information, så håll utkik på hemsidan och Facebook.

Hälsningar Styrelsen

2016-06-29

Äntligen!!
 
Igår hade Länsstyrelsen möte om tilldelning av bidrag för bredband. Och denna gången beviljades stöd till Gingri Fiberförening.

Styrelsen ska träffas på söndag 3:e juli, och vi återkommer med mer information.

2016-06-08

Senaste nytt från föreningen:

Vi har fått svar från Länsstyrelsen, och de har bett om att få kompletteringar till vår ansökan. Det har vi jobbat fram och ska skickas in i dagarna. Så fort vi hör något om bidraget kommer vi givetvis att meddela detta till våra medlemmar.

Vi har även lagt ut handlingar, så att vi till slut kan göra avtal med någon som ska utföra entreprenaden.

Så kort sagt, det rullar på, men tyvärr har vi inga skriftliga besked än.

Nu händer det grejer!
INFORMATION FRÅN GINGRI FIBER

Inbetalning för medlemsavgift 2016
Bankgiro: 508-1401
Medlemsavgift: 100kr

Senaste informationen
Här kan du läsa den senaste informationen från föreningen.
Info 2016-02-15

Vad händer i föreningen just nu? I bifogad fil kan ni läsa om det arbete som sker i föreningen för tillfället. Uppdaterat 2015-11-01
Alla medlemmar

Preliminär schaktkarta
Här kan ni se Gingri fibers planerade schaktkarta. Detta är endast ett förslag, exakta lägen bestäms efter överenskommelse med varje markägare.
Preliminär schaktkarta

Kommentarer.