Fastighetsförsäljning / Ägarbyte

Att tänka på vid försäljning eller ägarbyte av din fastighet:

Skriv ut och fyll i mallen Överlåtelseavtal.

Ny ägare måste ansöka om medlemskap i Gingri Fiberförening.

Dessa 2 dokument ska skickas in till Bengt Kristensson.