Frågor och svar

Här svarar vi på de frågor som är ställda till föreningen.

Vad händer om föreningen får ekonomiska problem under byggtiden?
Svar: Vi har fått beviljat en borgen av Borås Kommun på hela beloppet, så att nätet kan byggas klart.

Vad är en kopplingspunkt?
Svar: Kopplingspunkt bestäms i samråd med entreprenören, och därifrån gräver fastighetsägaren på sin egen tomt.

I anslutningsavtalet står det att anslutningsavgiften är okänd?
Svar: Vi vet inte exakt vad slutsumman blir än, det beror på många faktorer. Vi har mandat till en kostnad av 22.000kr per medlem. Med det antal medlemmar vi är idag håller vi oss med god marginal under det beloppet.

Vad är skillnaden på insatsbelopp och anslutningsavgift?
Svar: Insatsbelopp avser det belopp det kostar att bygga nätet samt att få fram kabel till tomtgräns. Anslutningsavgift är en det belopp som avser att ansluta och driftsätta fastigheten till nätet.

När beräknas vi vara igång?
Svar: Slutet av 2016/ början 2017.

Är kostnaden samma för alla?
Svar: Ja, alla som är med från början får samma kostnad. De som går med senare betalar samma insats, men en högre anslutningsavgift.

Vad gäller om man har en fastighet med flera bostadshus?
Svar: Man betalar en hel insats för första huset och 1/3 insats för övriga hus, men en anslutningsavgift/ bostad. Max 100 meter mellan husen.

Hur lång tid tar det från bidragsbeslut till färdig drift?
Svar: Ett till två år.

Vad är kostnaden/ meter stamnät att gräva ner?
Svar: Beroende på hur markerna ser ut, men c:a 80-90:-/ lm.

Vad ingår i anslutningsavgiften?
Svar: Material för indragning till huset, samt kopplingsanordning.

Får alla användare samma hastighet?
Svar: Ja!

Är det samma kostnad för privatperson som företag?
Svar: Ja.

Om man betalar medlemsavgiften, förbinder man sig att betala allt?
Svar: Nej. Inbetald medlemsavgift är initialt en intresseanmälan.

Vad är maxkapacitet för fiberkabel?
Svar: Klarar 1 000 Mbit (1 Gb) utan problem.

Vem bestämmer utbudet?
Svar: Styrelsen kommer att ta fram ett basutbud från den valda tjänsteleverantören, men den enskilde medlemmen har möjlighet att bestämma sina egna tilläggstjänster.

Är det viktigt att gå med nu?
Svar: Ja. Ju fler som går med från början, desto fortare kan vi komma igång.

Skall hela insatsen betalas på en gång?
Svar: Nej, vi kommer att dela upp betalningen på tre tillfällen.

Välkomna med fler frågor